Dodržování bezpečnostních pravidel

špatně nasazená rouška

Dobrý den,

vzhledem ke stále více se zhoršující COVID situaci, a s tím spojeným restrikcím a opatřením ze strany vlády ČR, důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování bezpečnostních pravidel, které chrání vás i vaše kamarády a kolegy na pracovišti. Buďte ohleduplní!

1. ROUŠKY noste v každém případě, kdy se setkáváte s dalšími pracovníky skladu. Správně nasazená rouška zakrývá nos, ústa i bradu.
2. RUCE si pravidelně myjte teplou vodou a mýdlem, případně používejte dezinfekci. Tu je možné doplnit z kanystrů rozmístěných po celé hale.
3. Kde to bude možné, dodržujte ROZESTUPY od ostatních osob, aby se minimalizovalo riziko potenciálního přenosu infekce.

Další užitečné informace můžete najít na webu ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz

Děkujeme,
NOTINO team