Ošetřování člena rodiny

Kdo má nárok na OČR?

Nárok má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti.

Co potřebuješ vědět o OČR?

Rozhodnutí o OČR vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, Tiskopis má 2 díly a je v papírové formě.

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování
II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování

Tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli. (Více níže v sekci povinnosti) 

Nejrychlejší způsob je vhodit (podepsané!) do bílé schránky u dveří mzdového oddělení v Rajhradě.

Pokud se nedostanete do Rajhradu, můžete poslat poštou na adresu:

Mzdová účtárna
Notino, s.r.o.,
VGP Park, Hala II,
Stará pošta 1025,
664 61 Rajhrad

ocr_2
ocr_1

Kolik, kdo a kdy platí?

  • O nárku rozhoduje a vyplácí ho Česká správa sociálního zabezpečení. Dávka je vyplácena nejpozději do 1. měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny vyplněné podklady.
  • Při zěně čísla účtu, na který jsou dávky vypláceny, musíte změnu nahlásit písemně nebo osobně na příslušném OSSZ.
  • Výše ošetřovného je za kalendářní den 60 % z denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítává z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců. Orientačně lze výše ošetřovného vypočítat zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/osetrovne
  • Ošetřovné lze maximálně čerpat 9 dní. výjimkou jsou samoživitelé, ti mohou čerpat až 16 dní.

Co dělat, když nedostanete peníze za ošetřovné?

  • Kontaktujte v místě bydliště českou správu sociálního zabezpečení anebo zavolejte na call centrum na telefonní číslo 800 050 248.

Vaše povinnosti

  • OČR je nepřítomnost v zaměstnaní a v případě okamžitého nenahlášení této nepřítomnosti zaměstnavateli, může být brána jako neomluvená absence.
  • V případě OČR v době uzavření škol odevzdejte vyplněný výkaz za dny, kdy čerpáte OČR nejpozději do třetího pracovního dne následujícího měsíce.
  • V případě čerpání běžného OČR (ošetřování člena při nemoci) odevzdejte oba díly do tří dnů po skončení události.

Jak to chodí s kontrolou a vycházky?

  • Vycházky nejsou nijak omezeny.
  • Kontroluje se dodržování léčebného režimu, který musí dodržovat osoba, kterou ošetřujete.