Sleva na poplatníka daně

Co to je? 

Sleva na poplatníka nám umožní, že každý měsíc odvádíme nižší daň z příjmu a tím pádem na účet dostaneme více peněz.  Uplatňuje se pomocí formuláře, který je známý také jako RŮŽOVÉ PROHLÁŠENÍ. Pokud u zaměstnavatele podepíšeme „růžové“ Prohlášení poplatníka k dani z příjmu, má to pro nás pozitivní dopad na výši čisté mzdy.

Jak prohlášení podepsat a slevu tak uplatnit?

Prohlášení můžete podepsat při nástupu do zaměstnání a pak při trvání zaměstnání  se podepisuje vždy v lednu na další kalendářní  rok znovu!
Informaci o tom kdy a kam si v lednu Prohlášení můžete přijít podepsat dostanete vždy od zaměstnavatele. Pokud nebude mít zaměstnavatel na další rok váš podpis na Prohlášení, slevu vám do mzdy nemůže uplatnit. Je tedy ve vašem zájmu si tuto skutečnost v lednu pohlídat.

Kdo má na slevu na poplatníka nárok?

Každý HPP zaměstnanec i brigádník (na DPP i DPČ), který nemá podepsané růžové prohlášení u jiného zaměstnavatele.

Příklad.: U firmy A jsem zaměstnaný na HPP a mám zde podepsané růžové prohlášení. U firmy B mám podepsanou dohodu a docházím k nim na brigádu. Pro firmu B již NEMOHU podepsat prohlášení.

Lze použít základní daňovou slevu u dvou zaměstnavatelů?

Zaměstnanci mohou daňovou slevu na poplatníka uplatnit pouze u zaměstnavatele, u kterého podepíší prohlášení k dani. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je tedy možné uplatnit daňovou slevu na poplatníka pouze jednou, zpravidla u zaměstnavatele, u kterého je hrubá mzda vyšší, neboť prohlášení k dani je možné na dané období podepsat pouze jednou.

Pokud chybně podepíšete prohlášení u dvou zaměstnavatelů současně a budou vám uplatněny daňové slevy větší než je stanoveno, tak důsledky a opravy přes následné daňové přiznání na FU jsou zodpovědností a povinností zaměstnance, stejně tak jako doplacení daně přímo finančnímu úřadu.

Jaké další slevy mohu na růžovém prohlášení uplatnit a za jakých podmínek?

další slevy, které lze měsíčně uplatnit, tzn. v růžovém prohlášení podepsat:
sleva na studenta, sleva na invaliditu, sleva na dítě /správná formulace je daňové zvýhodnění na dítě/

Dokumenty pro další slevy na dani uplatňované měsíčně ve mzdě

        je třeba doložit společně s Prohlášením poplatníka, při nástupu nebo pak následně každý rok nejpozději do konce ledna. Pokud nebudou skutečnosti včas doloženy, nebudou další slevy uplatněny.

        Sleva na studenta
potvrzení o studiu (originál nebo vystavené s elektronickým podpisem školy),
datum platnosti potvrzení o studiu si hlídáte sami a předložíte bez vyzvání další, které bude navazovat. Bez doložení následujícího potvrzení bude sleva v průběhu roku automaticky zrušena.

        Sleva na invaliditu
–  POPRVÉ  rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu
–  každý rok znovu v lednu – potvrzení, že je důchod stále vyplácen        

      Daňové zvýhodnění na dítě                                                                                                                                                                                                POPRVÉ  rodný list dítěte
  každý rok znovu v lednu – potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že u nich neuplatňuje slevu na dítě (nebo Čestné prohlášení druhého z rodičů, že nebudou slevu uplatňovat.

      (V případě, že je dítě svěřeno do péče jednomu z rodičů, tak stačí poprvé doložit doklad o svěření do péče)