Co potřebuješ vdět o eNeschopence?

 Komu ji nahlásit?

Vznik pracovní neschopnosti musí být nahlášen zaměstnavateli neprodleně po jejím vzniku.

Stačí telefonicky kontaktovat svého supervizora. Zároveň mu nahlas, kdy máš příští kontrolu a jak dlouho bude pracovní neschopnost pravděpodobně trvat.

K 1.1.2020 začaly fungovat eNeschopenky, od lékaře dostaneš pouze jeden lístek (průkaz práce neschopného pojištěnce), který ale nikomu neodevzdáváš, ten si necháváš při sobě pro případ kontroly.

Pozor!

Změna se týká pouze pro pracovní neschopnost, nikoliv ošetřovného (OČR), mateřské (PPM), nebo otcovské (OPP), ty zůstávají v původním papírovém režimu.

 Kdo platí a kolik?

 • Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele.
 • Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti máte nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení.
 • Výše nemocenského je za kalendářní den 60 % z denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítává z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců.
 • Nemocenská se zaměstnanci vyplácí stejným způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda, pokud zaměstnanec nepožádá o jiný způsob výplaty nemocenského.

 Jak dlouho budu na peníze čekat?

 • Za prvních čtrnáct dní (přesněji za pracovní dny v těchto 14 dnech) vám náhradu mzdy platí zaměstnavatel, peníze vám tedy přijdou v následující výplatě. Teprve pak začíná peníze vyplácet Okresní správa sociálního zabezpečení. Ta ale musí čekat na podklady zaslané zaměstnavatelem.
 • Ze zákona musíte své peníze od sociálky dostat do jednoho měsíce od data, kdy jí zaměstnavatel odevzdal příslušné doklady. Zhruba 90 % případů zpracovávají OSSZ do 10 dnů.

Tip: Nedostali jste peníze za nemocenskou? Na to, v jakém stádiu je vyřizování vaší nemocenské se můžete zeptat na Okresní správě sociálního zabezpečení (podle místa vašeho bydliště) nebo na call centrum pro nemocenské pojištění na telefonním čísle 571 811 081. Tam také zjistíte, jestli vaše »nemocenská« nevázne na chybějících dokladech apod.

 Co když přijde kontrola?

Jste povinni:

 • Dodržovat lékařem stanovený režim (včetně vycházek) a umožnit kontrolu tohoto režimu.
 • Sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou.
 • Otevřít případné kontrole. Kontrolovat vás může člověk pověřený zaměstnavatelem i zaměstnanci příslušné správy sociálního zabezpečení.
 • Prokázat při kontrole svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce.

 Vycházky

 • Vycházky nesmí přesáhnout 6 hodin denně.
 • Lékař může vycházky povolit pouze mezi 7 a 19 hodinou.
 • Nemocný musí být doma nejpozději v sedm hodin večer (umožnit výjimku může ošetřující lékař jen se souhlasem správy sociálního zabezpečení).
 • Výjimečně je možné (se souhlasem správy sociálního zabezpečení) povolit neomezené vycházky. Jde to např. při mimořádně náročném léčebném plánu nebo probíhající intenzivní léčbě, kdy nelze dodržet léčebný režim.